Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE VŮČI ZÁKAZNÍKŮM E-SHOPU
podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Obchodní firma: CMI s.r.o.   
Sídlo: Ke dvoru 858/27, 160 00  Praha 6
IČO: 471 17 320
Zapsán: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, 
spisová značka: C 12464
Zastoupený: Ing. Ján Kriška, jednatel
Ing. Branislav Kriška, jednatel
E-mailový kontakt: officesk@cmi.sk
Telefonický kontakt: +421 2 5263 1441
 (dále jen „Správce“)

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Jméno a příjmení: Mgr. Dominika Garbová
E-mailový kontakt: gdpr@cmi.sk 
Telefonický kontakt: +421 2 5263 1442
(dále jen „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“)
 
Ochrana osobních údajů našich existujících i potencionálních zákazníků je pro nás důležitá. Tento informační dokument vysvětluje, jakým způsobem zpracováváme při poskytovaní našich služeb osobní údaje v rámci společnosti CMI s.r.o., se sídlem Ke dvoru 858/27, 160 00  Praha 6, IČO: 471 17 320 (dále jen „My“). Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete nás kontaktovat buď přímo telefonicky na: + 421 2 5263 1442, e-mailem na: gdpr@cmi.sk, poštou na adrese Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno.

 

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme primárně všeobecným nařízením EÚ o ochraně osobních údajů („GDPR“), které upravuje i Vaše práva jako subjektu údajů.
 
Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
 
O zákaznících, kteří jsou fyzické osoby, zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • jméno
 • příjmení 
 • bydliště
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 
O fyzických osobách, které jednají v mene zákazníků, resp. zastupují zákazníků (právnické osoby), zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • jméno
 • příjmení 
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 
O účastnících bonusové akce Macushield, kterou organizujeme, zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:
 • jméno
 • příjmení 
 • bydliště
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

 

Jak o Vás získáváme osobní údaje?
 
Pokud jste náš zákazník, Vaše osobní údaje nejčastěji získáváme přímo od Vás. V takovém případě je získaní Vašich osobních údajů dobrovolné. V závislosti na konkrétním případu neposkytnutí osobních údajů může mít dopad na naši schopnost poskytnout z naší strany kvalitní služby, resp. námi poskytované služby nebude možné poskytnout vůbec.
 
Proč zpracováváme osobní údaje?
 
Zpracování osobních údajů je z naší strany nezbytné zejména proto, abychom mohli:
 • řádně vykonávat naše hlavní činnosti a to: 
  • poskytování, prodej a doručení tovaru, které nabízíme, v případě zájmu zákazníků o předmětný tovar,
  • poskytování a realizace servisu, v případě zájmu zákazníků o předmětný servis;
 • vyhotovovat smluvní dokumentaci v souvislosti s výkonem našich činností dle předchozího bodu a řádně plnit smluvní povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi námi a Vámi;
 • vykonávat marketingovou a reklamní činnost vůči našim existujícím i potencionálním zákazníkům.

 

Právním základem zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění smlouvy z naší strany v souladu s článkem 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Právním základem v případě zpracovaní e-mailové adresy subjektu údajů pro účely zasílání newsletterů ze strany Správce, je souhlas subjektu údajů v souladu s článkem 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme nejvíce, kým je to nutné pro účely, na které se osobní údaje zpracovávají, nejvíce na dobu 10 let.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje našich potencionálních i existujících zákazníků zpřístupňujeme vždy len v nezbytné míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemce, např. osobám, které jsou námi pověřené k provedení úkonů souvisejících s naší činností, a to především:
 • našim zaměstnancům a obchodním zástupcem, za účelem řádného výkonu naší činnosti, která spočívá v poskytovaní služeb prodeje tovaru a poskytování služeb a servisu pro naše zákazníky,
 • třetím osobám, kterými jsou osoby zabezpečující řádné doručení objednaného tovaru našim zákazníkům.
 

Jaké práva máte jako subjekt údajů?

Jako zákazník máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jakož i právo na jejich opravu. Rovněž máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, jakož i právo na omezení jejich zpracování, přičemž v případě uplatnění tohoto práva, musíte odůvodnit jeho uplatnění. Zároveň máte právo kdykoliv Vámi udělený souhlas na zpracování osobních údajů odvolat, avšak bez toho, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Jako subjekt údajů máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, jakož i právo kdykoliv namítat proti zpracovávaní osobních údajů na základě oprávněného nebo veřejného zájmu i pro účely přímého marketingu včetně profilování. Rovněž máte právo kdykoliv podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Své práva si můžete uplatnit písemnou formou v listinné podobě, a to prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny výše.

Jaké další informace potřebujete vědět?

Poskytovaní Vašich osobních údajů je potřebné k uzavření smlouvy, a proto jste jako subjekt údajů povinen poskytnout předmětné osobní údaje, v opačném případě uzavření smlouvy mezi námi a Vámi není možné.

Neudělení souhlasu na zpracování Vaší e-mailové adresy pro účely zasílaní newsletterů, nebude mít za následek neuzavření smlouvy mezi námi a Vámi.

Při zpracovávaní Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování. 

Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem na naše zpracování osobních údajů poskytnout se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tyto podmínky podstatným způsobem, tuto změnu Vám dáme do pozornosti např. obecným oznámením nebo zvláštním oznámením prostřednictvím e-mailu. 

 

 

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNI SOUBORŮ COOKIES PŘI PROHLÍŽENÍ WEBU 

 

Co je soubor cookie?

Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány.

Dokážeme tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím.

 

Jakým způsobem jsou cookies využity?

Cookies smíme obvykle zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Výjimkou jsou však nutné cookies, které jsou nezbytné pro správnou funkčnost webových stránek. K tomuto typu cookies nepotřebujeme váš souhlas a nelze je ani odmítnout.

Analytické cookies slouží pro sestavování statistik a přehledů. Umožňují nám měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vašem prohlížeči, ztrácíme možnost analýzy výkonu a následné optimalizace našeho webu.

Marketingové cookies nám umožňují zobrazovat vám obsah a reklamy dle údajů, které jsou o vás dostupné. Díky tomu vám můžeme nabídnout relevantní produkty a služby přesně podle vašich potřeb a zájmů.

 

Jak dlouho budeme cookies zpracovávat?

Nutné cookies jsou ukládány a zachovány po nezbytně dlouhou dobu pro správnou funkčnost webu. Marketingové a analytické cookies se uchovávají po různě dlouhou dobu a na jejich výčet se můžete podívat v tabulce níže. Svůj souhlas s cookies můžete kdykoliv odvolat, nebo upravit své preference.

Na našich stránkách zpracováváme tyto cookies:

Zdroj

Cookies

Typ

Trvání

Více informací

Google Ads

_gads

Marketingové

13 měsíců

ODKAZ

Google Analytics

_gac_

Analytické

90 dnů

_ga

Analytické

2 roky

_gid

Analytické

1 den

_gat

Analytické

1 minuta

_gcl_

Analytické

90 dnů

Facebook

_fbc

Marketingové

3 měsíce

ODKAZ

_fbp

Marketingové

Seznam a jeho služby (Sklik, Zbozi...)

sid

Marketingové

1 měsíc

ODKAZ

udid

Marketingové

 

 

Hotjar

_hjFirstSeen

Analytické

30 minut

ODKAZ

_hjIncludedInPageviewSample

Analytické

2 minuty

_hjAbsoluteSessionInProgress

Analytické

30 minut

_hjIncludedInSessionSample

Analytické

2 minuty

_hjSessionUser

Analytické

1 rok

_hjSession_

Analytické

30 minut

Google Recaptcha

_GRECAPTCHA

Nutné

6 měsíců

 

Název firmy

PHPSESSID

Nutné

Návštěva

 

Mailchimp

_abck

Nutné

1 rok

ODKAZ

bm_sz

Nutné

4 hodiny

_mcid

Nutné

1 rok

ak_bmsc

Nutné

2 hodiny

Heureka

heureka_uzt

Nutné

1 hodina

ODKAZ

heureka_uz

Nutné

1 hodina

heureka_resc

Analytické

7 dní

Ecomail

_sp_id.cbac

Marketingové

Návštěva

ODKAZ

_sp_ses.cbac

Marketingové

Návštěva

Srovnáme

__srovname_referrers

Analytické

1 den

ODKAZ

__srovname_uid

Analytické

4 měscíe

 

Popis použití cookies u jednotlivých služeb třetích stran

Google Ads
Google Ads používá soubory cookies pro zobrazování personalizovaných reklam.

Google Analytics
Google Analytics používá cookies k ukládání informací o tom, jak návštěvníci používají web a k tvorbě analitických zpráv. Shromážděné údaje, včetně počtu návštěvníků, zdroje, odkud pocházejí, a stránek se ukládají v anonymní podobě. Soubory cookie ukládají informace anonymně a přiřazují náhodně vygenerované číslo k identifikaci jedinečných návštěvníků.

Facebook
Soubor cookie používaný sociální sítí Facebook pro zasílání řad reklam, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.

Seznam a jeho služby (Sklik, Zbozi...)
Sledování konverzí v rámci sužeb Seznamu. Jsou používány pro účely statistických zpráv pro účet Sklik. Tyto statistiky nám říkají, kolik bylo uživatelů, kteří klikli na reklamu Sklik a otevřeli webovou stránku, která obsahuje značku pro měření konverzí.

Smartsupp
Zaznamenává ID uživatele a automatické zprávy pro chat aplikaci Smartsupp.

Hotjar
Zaznamenává údaje o návštěvě pro systém Hotjar, pomocí kterého zlepšujeme UX.

Google Recaptcha
Pro identifikaci robotů a útoků na webové stránky.

Název firmy
Pro zajištění funkčnosti stránek.

YouTube
YouTube používá soubory cookies se ke sledování informací o vložených YouTube videí na webu, ukládání preferencí videopřehrávače uživatele pomocí zabudované videoaplikace YouTube, vedení statistik a k identifikaci zařízení uživatele.

Leady
Nástroj Leady využívá cookies k identifikaci firem, které navštívily naše webové stránky. Aplikace Leady nepřiřazuje návštěvy ke konkrétním osobám či živnostníkům, ale výlučně ke společnostem s ručením omezeným nebo akciovým společnostem. Aplikace Leady tedy neobsahuje osobní údaje ani je nezpracovává.

Mailchimp
Mailchimp používá soubory cookies k rozeznávání běžných uživatelů od robotů, správě odběratelů newsletterů, identifikaci nových odběratelů a zobrazení pop-up okna. Služba Mailchimp slouží k rozesílání hromadných e-mailů a online marketingu.

Heureka
Slouží pro komunikaci s portálem Heureka.cz a k vyhodnocování výkonu.

Ecomail
Unikátní ID pro službu Ecomail.

Srovnáme.cz
Unikátní ID pro službu Srovname.cz

 

Nastavení cookies

Většina webových prohlížečů podporuje správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Cookies můžete povolit jen pro určité stránky. Máte možnost jednoduše zakázat zpracování cookies, a to prostřednictvím svého prohlížeče.

Více k jednotlivým prohlížečům a vymazání/blokaci cookies najdete tady:

Pamatujte, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.